تقنية معالجة المياه

مارس 27th, 2012
 
 
  
Lecture Notes                       
 
 
 
Lecture 1                                                                     

Lecture 2  

Water treatment Lecture 2

Home work on coagulation flocculation

Jar Test Experiment

Lecture 3

 
 
 
 
 
 
 
 
Ion Exchange HWK